Aktuel kunst

På det kulturelle område er Bikubenfondens fokus at bistå professionelle kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje og realisere deres potentiale.

Bikubenfonden har fokus på scenekunst og billedkunst samt talentudvikling inden for disse to områder.

Med aktuel kunst menes både samtidens kunst og kunst, der har en relevans i dag. Den historiske billedkunst og klassiske værker inden for scenekunsten kan f.eks. sagtens være aktuel i en nutidig formidling eller iscenesættelse.

Bikubenfonden baserer sit virke på en overbevisning om, at kunsten ikke kan eller skal opgøres ud fra et synspunkt om nytteværdi. Bikubenfonden arbejder i stedet ud fra en stærk overbevisning om kunstens betydning: Kunsten skal ikke nødvendigvis bruges til noget. Kunst kan skabe nye erkendelser og refleksion over eget liv og omverden. Kunst kan være rum for sansning, fortælle historien eller skabe debat. Således har kunsten ikke ét defineret formål, men mange og bør være tydeligt uafhængigt af skiftende regeringers politiske agendaer.

Fonden understøtter innovative og nytænkende organisationer, kulturinstitutioner og kunstnere. Filosofien er, at der inden for det kulturelle område findes et behov for forandring og nybrud, som ikke altid kan ske med enkeltstående indsatser. Derfor ser fonden sig selv som en ressource og en samarbejdspartner og ikke en donor alene.

Metoden på fondens større indsatser vil ofte være at identificere nye og relevante fokusområder i samspil med det faglige felt. Derefter vil fonden samle eller producere ny viden og dernæst indgå samarbejder med sin omverden om udformningen af indsatserne. Fonden bakker således op om og understøtter udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der er på kunstscenen.

Bikubenfonden ønsker fortsat at modtage kvalificerede ansøgninger inden for de prioriterede områder. Men i løbet af 2017 vil fondens ansøgningsprocesser gradvist blive mere fokuserede. Fonden arbejder allerede i dag med både calls og priskonkurrencer, og det arbejde vil fremover blive intensiveret.   

Bikubenfonden støtter ikke længere det kulturhistoriske område.

Få mere at vide

På kulturområdet har vi fastlagte ansøgningsrunder for bevillinger i størrelsesordenen 50.000-300.000 kr. Denne type ansøgninger bliver kun vurderet inden for de fastlagte tidsfrister. Læs mere om ansøgningsrunder for nyskabende projekter inden for scenekunst her, billedkunst her og dans og performance her

Vil du i dialog omkring en større og længerevarende indsats, kan du ansøge gennem Bikubenfondens ansøgningssystem året rundt. Har du spørgsmål om Bikubenfondens kulturelle område, send venligst en mail til kultur@bikubenfonden.dk

Støttede projekter på området

Udstillingsprisen Vision
Museer, udstillingssteder, kunsthaller etc.
Bevillingsår: Hvert år siden 2014
Bevilling: 3.450.000
Udstillingsprisen Vision sætter fokus på udstillingsmediet som formidlingsformat. Målet er at skabe større synlighed til det kunsthistoriske område for en bredere offentlighed samt debat om den gode udstilling. Udstillingsprisen Vision honorerer en visionær og nyskabende udstillingsidé med nutidig relevans.
Skovsnogen
Skovsnogen Artspace
Bevillingsår: 2014-2015
Bevilling: 1.418.000
3-årigt udviklingsprojekt til udbygning og forankring af Skovsnogen Artspace.
Udviklingsplatform for Scenekunst
Udviklingsplatform for Scenekunst
Bevillingsår: 2015
Bevilling: 6.000.000
På baggrund af dialog med branchen opretter Bikubenfonden og Projektstøtteudvalget for Scenekunst nu i samarbejde en udviklingsplatform for scenekunsten i Danmark. Det overordnede formål er at bidrage til udvikling af den frie scenekunst, projektstøttede teatre og mindre etablerede teatre. Det sker i dialog med nationale og internationale aktører, herunder CPH Stage for herigennem at bidrage til et mere dynamisk, kvalificeret og mangfoldigt scenekunstmiljø i Danmark til gavn for publikum.
Black Box Dance Company
9-trins udviklingprogram
Bevillingsår: 2017-2019
Bevilling: 3.000.000
Udviklingsprogrammets ni tiltag har først og fremmest til formål at udvikle Black Box Dance Company til at blive et af Danmarks bedste og mest attraktive kompagnier - både for dansere, koreografer og undervisere men også for samarbejdspartnere og publikum. Black Box Dance Company kan være med til at højne det danske dansemiljø, og kan hjælpe flere unge talentfulde dansere videre i deres karriere og dermed være medvirkende til, at der kommer endnu flere talentfulde dansere til at optræde på de danske scener.