Om Bikubenfonden

Bikubenfonden er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, hvis afkast går til sociale og kulturelle formål, som er til gavn for samfundet. I 2016 anvendte fonden 92 millioner kroner til filantropisk arbejde i Kongeriget Danmark.

I Bikubenfonden arbejder vi ud fra det grundsynspunkt, at et samfund skal vurderes på dets muligheder for, at mennesker kan realisere deres potentiale. Vi arbejder med at skabe nye muligheder for unge på kanten af samfundet og bistår kunstnere og kulturinstitutioner med at gå nye veje. På det sociale område har fonden særligt fokus på udsatte unge i aldersgruppen 13-30 år med komplekse sociale problemer. På det kulturelle område har fonden særligt fokus på scenekunst og billedkunst.

I disse år udvikler Bikubenfonden sig fra at være en traditionel fond, der alene uddeler penge, til en fond, der arbejder mere proaktivt for at skabe forandringer i samfundet og bedre vilkår for kunsten.

I Bikubenfonden tror vi på, at samarbejde er en god måde at skabe varig forandring på. Derfor samler vi ofte mange parter om fælles indsatser og indgår eksempelvis i samarbejde og dialog med civilsamfund, kommuner, staten og private aktører. Vi vil gerne være modige i vores arbejde og skabe plads til nytænkning og langsigtede løsninger.

Historie og økonomi

Bikubenfonden har sine historiske rødder i sparekassebevægelsen. Den selvejende institution Sparekassen Bikuben blev oprettet i 1857 og var den første sparekasse, der både drev pengeinstitut og forsørgelseskasse. Den blev stiftet som en reaktion på et behov for øget velfærd til den voksende arbejderklasse i København.

I tidens løb er der sket sammenlægninger, fusioner, overtagelse af anden pengeinstitutvirksomhed mv., som har ændret Sparekassen Bikubens forhold og ejerskab. Mindre almennyttige fonde er udsprunget af disse aktiviteter og senere sammenlagt med andre lignende fonde. Senest er BG Fonden i 2010 sammenlagt med Bikuben Fonden af 1989 med sidstnævnte som fortsættende fond under navnet Bikubenfonden.

Bikubenfondens kapital stammer fra fondens ejerandel i Sparekassen Bikuben og efterfølgende BG Bank. I dag har Bikubenfonden ikke større enkeltbeholdninger i bankaktier. Bikubenfonden tjener sine penge ved aktivt at investere i værdipapirer, Private Equity fonde, ejendomme og virksomheden Enkotec.

Fonden ejer og har hovedsæde i fondsfællesskabet Fondenes Hus i København.

Kommunikation

I Bikubenfonden kommunikerer vi åbent om vores arbejde, så vores samarbejdspartnere – og omverden i det hele taget – kan få indsigt i og forstå fondens aktiviteter. Desuden vil vi gerne dele den viden og de erfaringer, vi får gennem vores arbejde. Nøgleordene for fondens kommunikation er at skabe debat, kendskab og transparens. Vi deltager aktivt i debatarrangementer og møder, og på kulturområdet arrangerer vi blandt andet Reumert- og Visionssaloner, der sætter emner inden for hhv. scenekunst- og billedkunstområdet til debat.

Kollegiefonden og Bikubenfoundation

Bikubenfonden har gennem en årrække uddelt midler til Kollegiefonden Bikuben og Bikubenfoundation New York Inc. Disse midler er anvendt til opførelse og drift af tre kollegier i Danmark i hhv. Odense, Aalborg og København, samt Academic Guest House i New York.

Svanninge Bjerge

I Svanninge Bjerge laver vi naturoplevelser for mennesker. Naturområdet er åbent for offentligheden, og i de seneste år har vi fået stadigt større fokus på naturoplevelsers potentiale i forhold til socialt udsatte. Det har udmøntet sig i indsatsen Natur til et godt liv, der er målrettet unge på kanten. I samarbejde med en række partnere bliver der arrangeret særlige camps og oplevelsesture for målgruppen i Svanninge Bjerges natur. Indsatsen har til formål at opbygge mental styrke hos de unge og give dem troen på, at de kan udvikle sig. Bikubenfonden har erhvervet det unikke naturområde Svanninge Bjerge på Sydfyn i perioden 2005-2011 og har gradvist omdannet en traditionel skov til et varieret landskab med spændende natur. Det er selskabet Høbbet A/S, der driver kvæg- og skovdrift i Svanninge Bjerge samt den Forskningsstation, der ligger i området. Senest har fonden iværksat etablering af en egentlig vildskov for derigennem at give optimale betingelser for den biodiversitet, der i disse år har trange kår i Danmark.

 

Download logo

Logopakke

Læs her hvordan Bikubenfondens logo skal placeres:

Designguide

Bikubenfondens logo

Bikubenfondens logo er en hilsen til det hedengangne Sparekassen Bikubens logo – den gule bikube, som bierne sværmede om. Efter fusionen med BG Fonden i 2010 består Bikubenfondens logo nu af et åbent ”b”, som er direkte skåret ud af en bikubes lukkede sekskant. Se den lille film om tilblivelsen af det nye logo her på siden.

Det åbne ”b” i logoet afspejler den åbenhed, som vi gerne vil signalere. Samtlige af vores projekter udstyres nu med det samme genkendelige ”b” på hjemmesider og trykt materiale. På denne måde håber vi, at det er synligt for omverdenen, hvordan vi prioriterer fondsmidlerne.