Unge på kanten

På det sociale område arbejder Bikubenfonden ud fra en stærk tro på det enkelte menneskes ressourcer og ønsker at give socialt udsatte unge på kanten af samfundet mulighed for at gå nye veje og realisere deres potentiale.

Udgangspunktet for Bikubenfondens arbejde er at mobilisere det enkelte menneskes potentiale og egen modstandskraft for her igennem at opnå evnen til at tage medansvar for sit eget liv. Fonden ønsker at gøre en indsats for unge ramt af komplekse samfundsmæssige problemstillinger inden for mange forskellige livsarenaer - familie, netværk, job, uddannelse og fritidsliv.

Fondens fokus er på de udsatte unge mellem 13 og 30 år, som f.eks. unge hjemløse, uledsagede flygtninge eller kriminelle unge. Hvordan indsatsen skal tilrettelægges vil afhænge af afdækningen af selve problemets kerne.

Fonden understøtter innovative og nytænkende indsatser, organisationer og institutioner. Filosofien er, at der inden for det sociale område findes et behov for forandring og nybrud, som ikke altid kan ske med enkeltstående indsatser. Derfor ser fonden sig selv som en ressource og en samarbejdspartner og ikke en donor alene.

Metoden på fondens større indsatser vil ofte være at identificere nye og relevante fokusområder i samspil med det faglige felt. Derefter vil fonden samle eller producere ny viden og dernæst indgå samarbejder med sin omverden om udformningen af indsatserne. Fonden bakker således op om og understøtter udviklingen af den idérigdom og kvalitet, der er på det sociale område.

Bikubenfonden ønsker fortsat at modtage kvalificerede ansøgninger inden for de prioriterede områder. Men i løbet af 2017 vil fondens ansøgningsprocesser gradvist blive mere fokuserede. Fonden arbejder allerede i dag med både calls og priskonkurrencer, og det arbejde vil fremover blive intensiveret.   

Fonden støtter ikke rene børneindsatser eller indsatser med fokus alene på den udsatte familie.

Få mere at vide

Ved spørgsmål om Bikubenfondens sociale område, send venligst en mail til social@bikubenfonden.dk

Støttede projekter på området

Hjem til Alle alliancen
Hjem til Alle alliancen vil reducere og forebygge hjemløshed blandt unge i Danmark
Bevillingsår: 2016
Bevilling: 3.000.000
Hjem til Alle alliancen vil samle alle dem, der kan og vil bidrage i en aktionsfokuseret alliance, der skal bekæmpe hjemløshed hos de unge. Alliancen vil omdanne nationale og internationale analyser til konkrete aktioner, forstærke fælleskaber for og med unge hjemløse og forbinde eksperter, kommuner, erhvervsliv, uddannelser, organisationer og de unge hjemløse om løsninger på tværs af sektorer og tæt på de hjemløse.
Mind Your Own Business
Mind Your Own Business Akademiet
Bevillingsår: 2016
Bevilling: 4.048.262
Mind Your Own Business (MYOB) Akademiet ønsker at styrke drenge fra udsatte boligområders faglige kompetencer og sociale relationer gennem erhvervsrettet og personlig opkvalificering, så de kan opnå en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet, det danske arbejdsmarked og samfund.
Comeback Industries
Comeback Industries IVS
Bevillingsår: 2014
Bevilling: 1.391.260
Unge fra bandemiljøer har meget svært ved at blive socialiseret uden et arbejde. Comeback Industries vil sammen med de unge skabe arbejdspladser og fællesskab, der fastholder dem på den gode vej i livet.